Sjundeå IF minns Frey “Frigge” Karlsson

Torsdagen den 20.7 nåddes vi av sorgebudet att en av föreningens stora profiler gått ur tiden i 84-års ålder. Inom Sjundeå IF var Frigge aktiv bl.a i styrelsen, där han verkade som kassör, skattmästare och som ordförande i två repriser i sammanlagt åtta år. Efter dessa värv föll det sig det naturligt att han även kallades till föreningens hedersmedlem.

Då man tagit del av dokument gällande Frigges övriga ansvars- och förtroendeuppdrag under åren, kan man endast förvånas över den mångfald sysslor han åtagit sig inom olika organisationer, sammanslutningar och föreningar. Exempel på dylika är Västra Nylands kretssjukhus, skolnämnden, valnämnden, hälsovårdsnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla samkommun, Nylands svenska ungdomsförbund, Lions Club, Raseborgs Ungdomsförenings Automobilklubb (RUFAK), Folkhälsan, Västnyländska Ungdomsringen (VNUR), Sjundeå Församling, Svenska Nylands sparbanksförening samt Sparbanksstiftelsen i Sjundeå. Påfallande ofta handlade det om centrala, ansvarsfulla och arbetsdryga positioner; grundare, ordförande och revisor. Hans iver att medverka i allmännyttig verksamhet var påtaglig och vittnar om en person med stort engagemang i samhälleliga frågor samt en förkärlek för sina medmänniskors trivsel och välbefinnande. Frigge var även politiskt aktiv. Inom kommunpolitiken han blev känd som en kunnig och skicklig debattör med ett brett kontaktnätverk och respekt över partigränserna. Sin arbetskarriär gjorde Frigge inom bankväsendet och bankdirektören för Sjundeå Sparbank, senare Aktia, var välkänd även utanför kommungränserna.

För sina insatser har han premierats med bl.a Förtjänstkorset av Finlands Lejon –orden, Finlands Vita Ros –ordens förtjänstkors samt Finlands Kommunförbunds förtjänsttecken i guld.

Som föreningsordförande kunde Frigge med sitt ledarskap ro i land en mängd stora projekt, av vilka det mest arbetsdryga torde ha infallit i samband med föreningens 75-års jubileum 1993. Då ordnades ett jubileumslotteri med 5000 sålda lotter och en jubileumspublikation, ”Sjuttiofemman”, gavs ut och distribuerades till varje hushåll i Sjundeå. Kronan på verket var nog ändå festmiddagen bestående av tre rätter med bordsservering för 500 personer i Bollhallen. Riki Sorsa uppträdde och två band stod för dansmusiken. Frigge var en visionär med många idéer som han också såg till att förverkliga. Som det anstår en bankman, var en av hans prioriteter som föreningsordförande att även ekonomin skulle hållas under kontroll.

Frigges hängivenhet och iver smittade av sig; om man blev ombedd att göra sin del, var det väldigt svårt att säga nej. Han lämnade inget åt slumpen, han höll trådarna i sina händer och kunde på ett positivt sätt sporra de vidtalade ansvarspersonerna. Jag upplevde Frigge som en väldigt duktig ledare, en inspiratör vars humor, engagemang och hängivenhet smittade av sig.

Ett senare projekt Frigge hade en central roll i att förverkliga var byggandet av den ”Nya Bollhallen”, en flera decennier lång dröm som gick i uppfyllelse då Folksam Arena, nu Fennia Arena, invigdes. Man drar sig gärna till minnes studieresorna där olika halltyper på förhand kartlades, i bl.a Estland och Åboland, för att underlätta planeringen och där representanter för Sparbanksstiftelsen, Sjundeå kommun och Sjundeå IF deltog. Dessa resor var belysande, informativa och lärorika, men även synnerligen underhållande.

I åratal var Frigge den ”gulgröna rösten” som speaker under matcherna i bollhallen och på Sjundeå Cup. Även om hans tolkningar av situationerna inte alltid verkade vara enhetliga med rättsskiparnas åsikter, torde någon knappast ha kunnat undgå att märka glimten i ögat då Frigge på sitt kännspaka sätt meddelade publiken: ”Sjumeterskast!… Nej, det blev ett frikast i stället…”

Nu har rösten tystnat, vi är många som saknar den.

Sjundeå IF vill uttrycka sitt djupaste deltagande i de anhörigas sorg.

Janne Luuppala  

För kännedom:

Enligt Frigges önskan kan du (gärna före den 8.8) hedra hans minne genom en inbetalning till Sjundeå IF, Ragnar Fröbergs minnesfond, FI39 4055 6320 0026 48, meddelande: Frigge

Välsignelsen förrättas i kretsen av de anhöriga.