STYRELSEN

STYRELSEMEDLEMMAR 2021-2022

Ordförande

Catharina Dannbäck

040 5375789

catharina.dannback@gmail.com

Vice ordförande

Henrik Lindström

050 4460173

slataberget@live.com

Kassör

Nina Lindén

050 5810726

lindennina26@gmail.com

Handbollssektionens ordförande

Pasi Ojala

0504835682

pasi.s.ojala@gmail.com

Friidrotssektionens ordförande

Jari Pöntinen

0405425276

jari.pontinen@elisanet.fi

Medlem

Mika Tolvanen

0400200023

mika.tolvanen@mobia.fi

Suppleanter

Ann-Mari Wiklund

044553389

annmari.wiklund@gmail.com

Tiina Ojala

0505222233

tiina.e.ojala@elisanet.fi

Koordinator

Madeleine Lindholm

0400289877

info@sif.fi