OIKEUDENMUKAISUUS – Kohtaamme ihmiset juuri sellaisina, kun he ovat ja arvostamme heitä omana itsenään. Autamme tukea tarvitsevia. Kaikkiin kiusaamistilanteisiin puututaan.

TASA-ARVO – Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti harjoituksissa ja harjoitusten ulkopuolella sekä seuran tapahtumissa. Jokainen urheilija, valmentaja ja vapaaehtoinen on seuralle yhtä tärkeä.

KUNNIOITTAMINEN – Kunnioitamme toisiamme, peliä, lajia ja ympäristöä. Kunnioitamme vastustajaa ja tuomareita.

YHTEISÖLLISYYS – ”Meidän seurassamme on kivaa ja turvallista harrastaa”. Pyrimme toiminnassamme aktiivisesti siihen, että seurassa on mukava harrastaa. Seurassa on mukava toimia vapaaehtoisena.