RÄTTVISA – Vi möter människor precis som de är och värderar dem för den de är. Vi hjälper dem som behöver stöd. Vi ingriper i alla mobbningssituationer.

JÄMSTÄLLDHET – Alla behandlas lika på och utanför träningarna samt på föreningens evenemang. Varje idrottare, tränare och volontär är lika viktig för föreningen.

RESPEKT – Vi respekterar varandra, spelet, sporten och miljön. Vi respekterar motståndaren och domarna.

GEMENSKAP – “I vår förening är det är roligt och säkert att utöva vår hobby”. I vår verksamhet eftersträvar vi att det ska vara roligt att utöva vår hobby i föreningen. Det är trevligt att vara volontär i föreningen.