Föreningens historia i korthet:
Sjundeå Idrotts- och Skytteförening grundades den 21 juni 1918. Under de första decennierna stod skidning, orientering, friidrott samt fr.o.m år 1933 även boboll på föreningens program.

År 1949 spelade Sjundeå IF sin första handbollsmatch. Följande år vann SIF distriktets nybörjarserie i handboll. På 1950-talet var speciellt skid- och friidrottssektionerna framgångsrika. I början av 1950-talet utökades föreningens grenutbud med tyngdlyftning. Under slutet av 1950-talet och under hela 1960-talet fick handbollen ett allt starkare fotfäste som gren i föreningen, samtidigt som skidning och speciellt orientering började tappa terräng. Åren 1960 och 1965 spelade SIF i handbollens mästerskapsserie, men bägge gångerna handlade det om ettåriga fenomen.

År 1979 gick föreningens orienterare över till den nygrundade föreningen, OK Orren, och året därpå följde skidåkarna orienterarnas exempel genom att ansluta sig till IK Trissan. Sedan dess har föreningen haft två sektioner, handboll och fri-idrott. Av dessa var handbollen den klart starkare under 1980-talet med flera medaljer och två mästerskap som kronan på verket. Fri-idrottens tyngdpunkt låg på junior-idrotten fram till år 1994, då ”SIF-löparstall” grundades. Löparstallet satsar på medel- och långdistanslöpning. Från och med 1998 håller SIF elitklass i friidrottsföreningarnas ranking. Också inom handboll hör SIF till landets bästa föreningar under 1990- och 2000-talet.

Vi alla bildar Sjundeå IF
Sjundeå IF har under de senaste åren kraftigt utvecklat sin verksamhet inom sina båda sektioner. Som bevis på att dessa satsningar varit lyckade, har man såväl ett ökat antal idrottsutövare som dessa idrottares fina framgångar.
Grunden skapas av traditioner
Föreningen har långa och anrika traditioner, en enorm skara människor har gjort en otrolig mängd frivilligt arbete för att möjliggöra föreningens verksamhet. Den vägen bör vi fortsätta på. De tidigare generationernas arbete har lagt grunden för verksamheten föreningens barn och ungdomar till fromma. De nya idrottarnas föräldrar bör i sin tur ta sitt ansvar för föreningens fortsatta verksamhet.

Liten men stor
Sjundeå IF är kommunens största folkrörelse. Nästan hälften av kommunens barn och ungdomar är med i vår verksamhet. I vår lilla kommun är vi den största, men ändå en liten, gemenskap där alla kan hjälpa varandra att bära ansvar för våra barns och ungdomars uppväxt och utveckling.

Talkoarbetet är den lilla gemenskapens stora resurs
För föreningens verksamhet är det frivilliga talkoarbetet ett existensvillkor. Via det kan de avgifter som föreningen uppbär, hållas på en rimlig nivå. Exempel på talkoarbete är Sjundeå Cup -arrangemangen och övriga under året av laget eller föreningen ordnade aktiviteter för medelanskaffning.

”Traditioner kan inte köpas”