Tähtiseura är ett kvalitetsprogram för föreningar inom Finlands Olympiska Kommitté rf,
grenförbunden och områdesorganisationerna för motion.
Stjärnmärket är ett löfte om kvalitet för de nuvarande och nya föreningsmedlemmarna samt
deras närmaste krets och supportrar.
Stjärnmärket är ett tecken på modernt, smidigt, ansvarsfullt och mänskligt funktionssätt. Den
besvarar behoven hos olika motionärer, men även utvecklas med dem.

Läs mer: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/