Det äldsta rekordet är gjort 1957 och 19 rekord gjorda under 1960-talet är ännu i kraft.
Rekorden har uppdaterats enligt statistiken per den 1.3.2023