ÅRSMÖTE 2021

Sjundeå IF r.f. Välkommen på det stadgeenliga årsmötet! Tid:         15.12.2021 kl 19:00 Plats:      Klassrum 083 Fågelvik, Sjundeå Svenska Skola (SSS) På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Möteshandlingarna finns till påseende i klassrum 083 Fågelvik, 30 minuter före mötet börjar. Föredragningslista: Mötets öppnandeGodkännande av föredragningslistanVal av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötetVal av två protokolljusterare samt …

Continue reading ÅRSMÖTE 2021

Sjundeå IF:s friidrottare höll sin säsong­savs­lutning

Sjundeå IF:s friidrottare höll sin säsong­savs­lutning lördagen den 9.10 på Fennia Arena. Förutom traktering premierades idrottare i olika åldrar. I år fick idrottare medalj enligt deltagande i de klubb­mäs­ters­kaps­täv­lingar som ordnades under tre kvällar. För flitigt deltagande gavs en guldmedalj. Hederspris gavs till de idrottare som nått goda resultat och även tränarna delade ut sitt …

Continue reading Sjundeå IF:s friidrottare höll sin säsong­savs­lutning